Våre samarbeidspartnere!

ODEON ble etablert i England i 1930, og har blitt en av de best kjente merkevarene innen kinodrift i verden. I mars 2017 ble SF Kino AS kjøpt av ODEON Cinemas Group, som er en del av det Amerikanske kinoselskapet AMC. ODEON Kino AS er et av Norges største kinoselskap og har ansvaret for drift av kinoer i 11 norske byer.

Senior Norge er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme seniorenes/pensjonistenes sak i Norge og enkeltmenneskets rettigheter og behov.
Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Senior Norges verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.