Personvernerklæring

 

Hvem er behandlingsansvarlig?

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Stiftelsen Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer, NIFFS. Stiftelsen Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer, NIFFS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden www.seniorfilm.no 


 • Hva er formålet?

 

Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss og vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. Informasjonen innhentes kun for å forbedre brukeropplevelsen på siden, eventuelt for å kontakte den besøkende om forskjellige saker om dette velges av den besøkende selv. 


 • Hva er det rettslige grunnlaget?

 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.  • Hvilke personopplysninger behandles? 

 

Eksempler på informasjon som innhentes og registreres: 

 

 • Ditt navn og e-post adresse hvis du har registrert dette i “Kontakt”, “Send Inn Film”, “Bli frivillig” eller “Bli sponsor”. 
 • Informasjon om ditt bruk av nettsiden: 


 • Hvor hentes opplysningene fra?

 

Stiftelsen Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer henter opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider www.seniorfilm.no etter:

 

 • Påmelding for å kontakte arrangørene til Norsk Internasjonal Film Festival for Seniorer. 
 • Påmelding på skjemaet “Bli frivillig”.
 • Påmelding på skjemaet “Send inn film”.
 • Påmelding på skjemaet “Bli sponsor”. 


 • Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Stiftelsen Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer. 


 • Utleveres opplysningen til tredjeparter? 

 

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Stiftelsen Norsk Internasjonal Filmfestival bruker underleverandører til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Stiftelsen Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer. Samt vil (dersom du ønsker å delta på festivalen) informasjon kunne bli delt med Norsk Internasjonal Filmfestival sin hovedpartner ODEON.  • Hvordan slettes og arkiveres opplysningene? 

 

Informasjon innhentes gjennom kontaktskjema for å kontakte arrangørene av Seniorfilm/NIFFS.

Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte post@seniorfilm.no.


 • Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?

 

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov i Norge. I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. 


 • Hvordan sikres opplysningene?


Dersom du mener at Stiftelsen Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.