Velkommen til NIFFS!

For 15 år siden startet jeg Larvik internasjonale filmfestival for kvinner – FannyFilms. Det ble en fantastisk flott festival, hvor vi ved siden av å ha de vanlige filmfestivaleffektene, som rød løper og festivitas, samt knakende gode filmer – også delte ut pris til årets kvinne – til stor glede for vinnerne og til inspirasjon for veldig mange andre kvinner. Festivalen fikk også en viktig betydning for kvinnene i nærmiljøet, og fylket – bla. så delte vi ut blomster og gjorde intervju med månedens kvinne, hver måned, over hele Vestfold, hele året gjennom. 

Nå har jeg bodd på Fornebu i Bærum i 12 år, og engasjerer meg sterkt i de eldres hverdag her i kommunen – i å bedre den – og det å jobbe frivillig imot å få en bedre hverdag for eldre seniorer er noe jeg har drevet på med helt siden jeg startet den store Høflighetskampanjen i Bergen i 1984 – og så har jeg også drevet på i en eller annen form, både her  hjemme, og ikke minst i over 20 år i Afrika, med bla. MamaBaba (MammaPappa) prosjektet for eldre, og Female Footprints for kvinner, som fortsatt er i full sving.  

I disse tider der mange seniorer sitter ensomme på grunn av Covid 19, så merker man det ekstra sterktat flere tiltak bør gjøres for denne aldersgruppen – de må få flere tilbud, og vi må se de bedre, vi må skape flere sosiale møteplasser. Folk må opp av sofaen og ut og oppleve kunst og kultur i langt større grad en det som har vært vanlig å gjøre når man er kommet i senioralderen.

Og da slo det meg; jeg ønsker å starte en filmfestival spesielt for seniorbefolkningen. En fantastisk filmfestival, som en slags videreføring av Fanny Films i Larvik, nå i enda større skala, over hele landet, seniordager, og senioruker. Og dermed var Seniorfilm født. Og etter et møte med Oden Kino, var det hele på plass: SENIORFILM – Norsk Internasjonal Filmfestival for Seniorer (NIFFS), nå i 11 byer i Norge, tilsammen nærmere 50 sammenhengende dager med filmfestival, og dermed også verdens største, ikke bare for seniorer, men for filmfestival generelt.  

Norsk Internasjonal filmfestival for Seniorer har som mål å inspirere seniorer over det ganske land, gjennom film, foredrag, festivaluken ute i byene, på kjøpesentre og kafeer. I det heletatt; Norges seniorer skal i fokus i disse festivalukene og går det som vi ønsker, så blir det enda større neste år, og neste år og neste år – for vi blir jo bare flere og flere seniorer, og behovet for alt det jeg har nevnt over, blir bare større og større.  

Vi blir flere og flere som kommer opp i årene i Norge  – og samtidig så blir vi også friskere og friskere, og mer og mer aktiv – men på kino går seniorene mindre og mindre. De går med andre ord glipp av dette viktige sosiale samlingstedet, de flotte filmene på stort lerret, samtalene om filmen i etterkant, og alt annet godt som det en god kino opplevelse fører med seg – for det er ikke tvil, FILM ER BEST PÅ KINO! 

Dette ønsker SENIORFILM (NIFFS) å gjøre noe med – bidra til å snu trenden, få de som ikke allerede er i aktivitet, (og det er flere av de enn de som er aktive) få de opp av sofaen, ut og treffe andre, være med i en fellesskapsfølelse – og oppleve gleden av film på det store lerretet igjen. Og selv om at festivalen bare strekker seg over kort tid – så vil Odeon sine kinoer følge opp hele året med seniorvisninger, og andre aktiviteter, som diskusjonsforum mm, frem til neste års festival. Mao. Filmfestivalmorro hele året gjennom.

Da vil jeg bare takke alle de som har vært med på reisen sålangt, siden den første lille ideen om festivalen dukket opp, alene er det ikke så enkelt å få store ting til, men når vi er sammen viser det seg at alt er mulig! 

John John Bruseth, 

Festivalsjef.

Våre samarbeidspartnere!

ODEON ble etablert i England i 1930, og har blitt en av de best kjente merkevarene innen kinodrift i verden. I mars 2017 ble SF Kino AS kjøpt av ODEON Cinemas Group, som er en del av det Amerikanske kinoselskapet AMC. ODEON Kino AS er et av Norges største kinoselskap og har ansvaret for drift av kinoer i 11 norske byer.

Senior Norge er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme seniorenes/pensjonistenes sak i Norge og enkeltmenneskets rettigheter og behov.
Organisasjonen er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Senior Norges verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede.